Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Jaarverslag:

Jaarverslag 2018

In het afgelopen jaar heeft dhr. P. de Hoog zijn bestuursfunctie neergelegd. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar gesteld en zijn door de ledenvergadering herkozen. De namen en functies zijn te vinden op de omslag van de Slandenaer.

Het bestuur heeft 8 maal vergaderd, in een der bestuursvergaderingen werd een privacy beleid en privacy reglement vast gesteld ivm nieuwe wetgeving vastgelegd in het AVG.

Ledenvergaderingen:

De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op donderdag 19 april 2018 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland.

Aanwezig waren 29 personen inclusief 6 bestuursleden. De gebruikelijke agendapunten zoals, notulen,jaarverslagen, bestuursverkiezing en rondvraag. Vertoning van een gedeelte van de film over de R.T.M. genaamd de “Moordenaar”.

Na de pauze werd een tiental obligaties uitgeloot. Dhr. Arjen Buikstra vertelt over zijn boek de “Stamboom van Zuidland” .

De najaarsledenvergadering werd gehouden op zaterdag 17 november 2018 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland. Hier waren 53 leden incl. bestuur aanwezig die na de spek mi peren maaltijd een korte vergadering bij woonden. De gebruikelijke agendapunten werden afgehandeld, tevens werden 25 extra obligaties uitgeloot, de nummers. zijn te lezen in de notulen van de najaarsledenvergadering .

Blushûs:

De verlichting is aangepast,de lampen zijn vervangen door energie zuinige led lampen.

De boeiboorden zijn voorzien van trespa, dit is een onderhoudsvriendelijk materiaal.

Het interieur wordt weer aangepast c.q. uitgebreid met enkele boorden.

Verdere gebeurtenissen:

Op 4 mei is de Dodenherdenking bezocht door enkele bestuursleden.

De open dag werd gehouden op 12 mei 2018, deze werd matig bezocht.

De expositie, met het onderwerp “100 jaar Dorpskerk” werd gehouden op 8september in de Dorpskerk en herhaald op 17 oktober in het Atrium in Bernissesteijn. De expo in de Dorpskerk werd goed bezocht, in het Atrium wat minder. De verkoop van de kalender van 2019 begon op 8 september.

Dialect:

Het 2e deel van het dialectboek was gereed, het bevat weer verhalen in het Slandse dialect door enkele Slandenaars, de verkoop begon ook op 8 september.

Onze nieuwsbrief “De Slandenaer” wordt telkens gretig gelezen, gezien de reacties op  de geplaatste artikelen.
De lay-out werd dit jaar ook weer verzorgd door dhr. J.H. Wolters.

Website en Facebook:

Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.

Tot slot:

Het afgelopen jaar was weer een jaar met veel steun van onze vrijwilligers, zij zijn enthousiast en betrokken bij de werkzaamheden. Dit betekent dat onze vereniging een levendige vereniging is daarvoor dank namens het bestuur.

 

Begroting.

Close Menu