Het adres van het Secretariaat is:
J. de Baanlaan 123, 3201 KW Spijkenisse, telefoon 0181-452085, e-mail hist.ver.zuytlant@gmail.com

Het bestuur is als volgt samengesteld:

voorzitter
W. Vos-Van der Linden,  Nijverheidstraat 15, 3214 CL Zuidland, telefoon 0181-453178
e-mail wilvos46@gmail.com

secretaris
K. van Trigt, J. de Baanlaan 123, 3201 KW Spijkenisse, telefoon 0181-452085
e-mail hist.ver.zuytlant@gmail.com, .

penningmeester en ledenadministratie.
M.W. van Gijzen Dr. W. Dreesstraat 9, 3214 XE Zuidland, telefoon 0181-451627,
e-mail mwvgijzen@gmail.com,

technische zaken
H. de Goede, Mr. P.S. Gerbrandystraat 3, 3214 XM Zuidland, 0181-451180
email h.goede47@chello.nl

knipsels / 2e penningmeester
A. van Gijzen-Wolters, Dr. W. Dreesstraat 31, 3214 XG Zuidland, telefoon 0181-451929,
e-mail famsvangijzen@planet.nl

knipsels / 2e secretaris.
D.A. van der Linde-den Ouden Biertsedijk 7, 3212 LB Simonshaven, telefoon 0181-451421,
e-mail j.v.d.linde@kpnmail.nl,

expositie / 2e voorzitter / archivaris.
A. van Hennik Dwarsweg 3a, 3214 LD Zuidland, telefoon 06-51245565,
e-mail info@avanhennik.nl.

Redactie van de Nieuwsbrief:
Redactie: A. van Gijzen-Wolters, D.A. van der Linde-den Ouden.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren of in te korten.
Lay-out: J.H. Wolters

Close Menu