Ledenvergadering 2020

De ledenvergadering is zoals eerder aangegeven afgelast. Onderstaand de agenda, waar u eventueel op kunt reageren via de secretaris (k.trigt@icloud.com).

AGENDA: ledenvergadering

2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 23 november 2019. (Zie de “Slandenaer” van maart 2020 pag. 6) Reageren bij de secretaris

3. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019. (Zie de “Slandenaer” van maart 2020 pag. 10) Reageren bij de secretaris

4. Vaststellen van het financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2019. (Zie de “Slandenaer” van maart 2020 pag. 9) De penningmeester zal e.e.a. toelichten. Reageren bij de penningmeester

5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit dhr. T. Dokter en dhr. W. Sluimer. Dhr. T. Dokter is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. L. Noordijk. Een reserve lid zal tijdens de vergadering worden benoemd. Commissie geeft advies aan de leden het bestuur decharge te verlenen. Voorstel is: advies van de cie volgen, indien bezwaar, geef door aan de secr. Nieuw reserve lid is Nico Vedder. Theo Dokter bedankt.

6. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: Mevr. A. van Gijzen-Wolters en dhr. K. van Trigt Beiden zijn herkiesbaar. Voorstel is: advies van het bestuur volgen, indien bezwaar, geef door aan de secr.

7 . Rondvraag/ wat verder ter tafel komt. Neem contact op met de voorzitter U kunt reageren tot 21 mei 2020

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
LinkedIn 0

Leave a Reply

VERENIGINGSNIEUWS

Leave a Reply

Close Menu