Ledenvergadering en Spek met peren maaltijd op 23 november 2019

Uitnodiging voor de ledenvergadering

van de Historische Vereniging Zuytlant

op zaterdag 23 november 2019.

Aanvang 19.30 uur na de spek met peren maaltijd.

Agenda

  1. Opening.
  2. Notulen vorige ledenvergadering op 11 april 2019.
  3. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
  4. Sluiting.

Na deze vergadering koffie en verloting.

Spek mi Pere/Ledenvergadering

      Op zaterdag 23 november in zaal 5 van de Welkomkerk

     

Deze middag/avond willen wij net als afgelopen jaar onze traditionele spek mi pere maaltijd aanbieden ook kan men kiezen voor boerenkool met worst. De zaal is om 17.00 uur open , de maaltijd is om 18.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur tijdens en na de maaltijd spelen we een aantal rondjes bingo. Na de vergadering wordt een kopje koffie/thee aangeboden, aansluitend de verloting.   

Voor de maaltijd kunt U zich opgeven door 18,50 euro per persoon over te maken op rekeningnummer NL40 SNSB 0956 5672 66 t.n.v. K van Trigt, ondervermelding van “spek mi pere 2019” Wilt U wel doorgeven of U spek mi pere (SMP) wilt of boerenkool met worst (BKW). Aan het einde is er weer een toetje, maar voor de liefhebbers ook aorepels mi kaoremelk. Meldt U tijdig aan in ieder geval voor 15 november want vol is vol.  Bij overboeking wordt het geld terug gestort.                                                                                                                                                  Wij hopen op een gezellige avond.        


Het bestuur. 

 

              

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
LinkedIn 0

Leave a Reply

Close Menu