^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

ANBI

ANBIDe Historische Vereniging is aangemeld voor het ANBI keurmerk. 
(zie ook deze link met uitleg)

Onze gegevens per 6 april 2017:

RSIN nummer: 815683017

Contact gegevens:

Postadres: Dirk Blaakstraat 1

3214 DB Zuidland

Email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bestuurssamenstelling:

Mevr. W. Vos-van der Linden. (voorzitter)
Dhr. P.A. de Hoog. (secretaris)
Dhr. M. W. van Gijzen. (penningmeester/ledenadministratie)
Dhr. K. van Trigt. (technische zaken)
Mevr. A. van Gijzen-Wolters (krantenknipselarchief)
Mevr. D.A. van der Linde-den Ouden (krantenknipselarchief)
Dhr A. van Hennik ( exposities)


Beleidsplan:

Het werk dat de vereniging doet:

Het bijeenbrengen en ter raadpleging beschikbaar stellen van publicaties, studies en verzamelingen van gegevens.

Het publiceren van resultaten van onderzoek in de Nieuwsbrief van de vereniging.

Het houden van tentoonstellingen en lezingen.

Het houden van interviews ten behoeve van het Zuidlandse dialect en/of historie. Archief onderzoek en archeologisch onderzoek.

Alle overige haar ten dienste  staande wettige middelen.

 
Geldwerving:

$11.      Contributie van de leden.

$12.      Advertenties in het kwartaalblad.

$13.      Schenkingen en bijdragen.

$14.      Verkoop kalenders.

$15.      Bingo/verlotingsavond.

 
Beheer van het vermogen:

Door het dagelijks bestuur i.h.b. de penningmeester met rapportage op de ledenvergadering


Besteding vermogen van de vereniging:

Uitgave kwartaalblad; vergaderingen; expo’s; computerapparatuur; onderhoud gebouw; energiekosten; verzekering en belasting.


Het beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning.


Doelstelling:

Het wekken van publieke belangstelling voor de Zuidlandse geschiedenis.
Middelen: Het doen van onderzoek naar de Zuidlandse historie met alle ten dienste staande wettige middelen en het publiceren van de resultaten daarvan.

Het houden van tentoonstellingen en lezingen

Het vastleggen van het Zuidlandse dialect.

Dit alles in de ruimste zin des woords.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Financieel Jaarverslag 2016:

 


HVZbalans
 Jaarverslag 2016

Nu het jaar 2016 voorbij is volgen we de goede gewoonte om  terug te kijken op een jaar wat voorbij is. Hieronder de geschiedenis van het jaar 2016

Bestuur:

Evenals vorige jaren geen wijziging in het bestuur. Alle aftredende bestuursleden waren herkiesbaar en werden door de ledenvergadering  herkozen. Erg gemakkelijk voor  de samenwerking. Op de omslag van de Slandenaer zijn hun namen en functies te vinden. In het jaar 2016 heeft het bestuur 8 maal vergaderd.

Onze archivaris dhr. Adrie de Vroedt heeft jammer genoeg zijn functie neergelegd. We hebben hem bedankt voor zijn jarenlange werkzaamheden.

Ledenvergaderingen:

De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 14 april 2016 Er waren  25 leden aanwezig.

De agenda bestond zoals gewoonlijk uit een huishoudelijk gedeelte met de bekende punten zoals notulen; jaarverslag; financieel verslag.

Op deze vergadering werd de film Zuidland 1962 vertoond en ook wat filmpjes over de Zuidlandse brandweer

De najaarsledenvergadering werd gehouden op zaterdag 21 november na de spek met perenmaaltijd. Zie verder de notulen van deze vergadering in de deze “Slandenaer.

Het Blushûs.

Dit jaar werd is het jaar geworden van de uitbreiding van het “Blushûs.
Nadat de ledenvergadering mandaat had gegeven zijn we verder gegaan  met het werk dat in 2015 was begonnen.   De gemeente Nissewaard gaf een vergunning en er werd naar een aannemer gezocht. De fa .vd Bom/ Breevaart kon aan de slag gaan. Ondertussen werden ook de financiën geregeld. Veel werk voor de penningmeeester Jammer dat er niet zoveel vrijwilligers zich beschikbaar stelden.

Op 8 mei werd met de bouw begonnen en op 22 november was de opening van het vergrote Blushûs door wethouder Christel Mourik.

Aan het interieur wordt door vrijwilligers verder gewerkt.

 Bijzondere gebeurtenissen:

De exposities in de dorpskerk en in het Atrium waren weer een groot succes met veel bezoekers. Het thema was “Zuidland nu.”

In de dorpskerk begon ook de verkoop van de nieuwe kalenders. Het werd weer zoals altijd  een mooie aanloop voor de totale verkoop van 400 kalenders.

Ook dit jaar is dit weer gelukt.

Een mooie ondersteuning voor de financiën van de vereniging.

Dit jaar hebben we ook weer met veel succes een opendag gehouden.

Afgevaardigden van het bestuur zijn  aanwezig geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nissewaard.

En de dodenherdenking op 4 mei.

De Nieuwsbrief.

Over de “Slandenaer”hebben we weer dezelfde goede berichten als vorig jaar.

 De Nieuwsbrief wordt nog steeds met veel belangstelling gelezen. Dat merken we wel aan de vele reacties op de verschenen nummers. Vooral de raadfoto is vaak een zaak van veel discussie maar ook de verdere artikelen trekken de aandacht.

We kunnen ook melden dat  Dhr. J.Wolters  de lay-out van de Nieuwsbrieven nog steeds verzorgd en ook de distributie daarbij geholpen door bestuursleden en  vrijwilligers.

In de nieuwsbrief zijn ook weer advertenties opgenomen. Dank daarvoor en natuurlijk zijn nieuwe adverteerders van harte welkom.

Ledenstand.

We verloren leden door overlijden of opzegging maar er kwamen gelukkig ook nieuwe leden bij.

Einde 2016 hadden we 650 leden. 5 meer dan aan het begin van het jaar.

Dialect.

In de vorige jaren zijn heel wat Slandenaers geïnterviewd.  Hun verhalen zijn allemaal opgeslagen.  Verschillende plannen om hier wat mee te doen kwamen niet tot een resultaat. Dit jaar was dat anders. Adrie de Vroedt geholpen door anderen wist een boek samen te stellen “Slandse vertelsels.” Het werd een succes. Alles is nu uitverkocht maar er wordt weer bijgemaakt.

Website.

Onze website ( www.zuytlant.nl) en facebook  worden veel bezocht.

 Ook de  “De stamboom van Zuidland.” is een succes.

Tot slot.

Wij zijn aan het einde gekomen van de terugblik op het jaar 2016.

Het voorgaande lezend komen we tot de conclusie dat de HVZ  nog steeds een bloeiende vereniging is.

 Ook vol actie.

We denken dan aan de uitbreidingsplannen. Aan de redactie en verspreiding van de Slandenaer. Aan de werkzaamheden  van bestuur en vrijwilligers. Archiefwerkzaamheden. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.    

We sluiten hiermee af en  gaan het komende jaar weer met veel enthousiasme tegemoet.

                                                                                                                                                                               
De secretaris