^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Benamingen

Waarschijnlijk is de oudste naam van ons dorp "Blenkvliet" of Blinkvliet geweest. Deze naam zou zij in 570 hebben gekregen. Dit is echter niet zeker. In enkele charters uit de Bourgondische tijd en ook op de lijsten der kerkelijke goederen van de Utrechtse kerk wordt gesproken van "den dorpe van Westenrijck" en "'t Zuidlandt van Westenrijck", terwijl in een ervan ook gezegd wordt, dat "Westenrijck" bestaat uit "Blinckvliet" en "Zuidland".

In officiele stukken uit de 17e eeuw en 18e eeuw gebruikt men bijna zonder uitzondering de naam "Westenrijck, dat men noemt 't Zuidlandt". Nog later bedient men zich enkel van de naam "Zuidland"