^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Stolpersteine

Stolpersteine Ring 2Al weer meer dan 70 jaar geleden is het dat uit ons land veel mensen werden opgepakt, alleen maar omdat ze Joden waren. Een zwarte periode in onze geschiedenis.
Bij vele ouderen onder ons leven de herinneringen nog aan die tijd. Maar met de jaren dreigen die te verdwijnen. Tastbare herinneringen in Zuidland, zoals het vernoemen van een straatnaam naar de familie Levie,
kunnen helpen die nare tijd te verwerken. Op 21 juni 2012 kwamen er een paar geheugensteunen bij, in de vorm van Stolpersteine (struikelstenen). 


De Stolpersteine werden gelegd door Gunther Demnig, de man die het idee daarvoor heeft bedacht en uitgewerkt.
Hij ziet het leggen als een levenstaak. Ruim 30.000 stenen liggen al in diverse Europese landen.Onder grote belangstelling kon hij op 4 plaatsen een bijdrage leveren de herinnering aan de gedeporteerde Joden levend te houden.
Dat juist veel schooljeugd daarbij aanwezig was, werd zeer op prijs gesteld. Zij namen ook deel aan de plechtigheid door de steen aan te reiken, een gedicht, aansteken van een lichtje of een muzikale bijdrage.

 

 

De struikelstenen
Ieder jaar op 27 oktober worden in de Sjoel in Brielle alle namen genoemd van de Joden die uit Zuidland en de andere plaatsen op Voorne-Putten werden weggevoerd en niet terug zijn gekomen. Er worden dan 45 namen genoemd en voor ieder van hen wordt een kaarsje aangestoken. Er branden dan 45 lichtjes. Maar we willen ook op een heel speciale manier aan hen denken. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft een steentje
bedacht waarop een naam wordt gezet. Hij noemde het Stolpersteine, in het Nederlands is dat 'struikelstenen'. Je struikelt er niet echt over, ze heten zo omdat je er over struikelt met je hoofd en met je hart. Zo'n struikelsteen is 10x10 cm. en wordt bedekt door een goud-kleurig plaatje met een opschrift.
De stenen liggen al in een groot aantal steden in Europa. Het zijn er nu al meer dan 30.000. Elk steentje is eigenlijk een klein monument. Door ze voor het huis van de slachtoffers te plaatsen en er hun naam op te zetten, worden ze heel persoonlijk. Zo kunnen we zien waar al die mensen gewoond en geleefd hebben en krijgen ze weer een eigen plekje in de gemeente waarvandaan ze zijn weggehaald.

Voor negen Joodse inwoners van Zuidland werden op 21 juni 2012 struikelsteentjes geplaatst. Gedenksteentjes voor mensen die door een misdadige regering werden vervolgd, opgepakt en vermoord. Een kleine herinnering aan gewone mensen die gewoon hun leven wilden leiden. Deze struikelstenen kun je vinden voor de volgende adressen: 

Stationsweg 29
1 steentje voor Gustave Emanuel Julius Levie.

Hoofd 14, oude huis is afgebroken.

1 steentje voor Simon Levie.

Hoofd 4, oude huis is afgebroken.

3 steentjes voor Jacob Levie en echtpaar Philippus en Henrika Levie-
Hoogstraal.

Ring 2

Jaap Levie werd 91 jaar
Philip Levie 64 jaar
Henrika Levie Hoogstraal 57 jaar
Simon Levie 63 jaar
Maan Levie 46 jaar
Pienas Levie 55 jaar
Mina Levie Levie 55 jaar
Meijer Levie 23 jaar
Fietje Levie 18 jaar

Indrukwekkend was het voorlezen van een brief die Sofietje Meijer na haar vertrek uit Zuidland vanuit Amsterdam schreef kort voor zij werd gedeporteerd. Gelukkig heeft de ontvangster het dringend advies van Fietje, de brief na lezing te verbranden, niet opgevolgd.
In de slottoespraak werd gewezen op het grote belang van verdraagzaamheid in plaats van onverschilligheid. Samenleven in plaats van langs elkaar.


Leviestraat

De steentjes die in Zuidland worden gelegd zijn niet het eerste eerbewijs aan de Joodse familie Levie. In 1976 werd een nieuwe wijk gebouwd en toen is één van de straten de Leviestraat genoemd, naar de laatste Joodse familie van Zuidland.