Uitloting obligaties ledenvergadering donderdag 11 april 2019

De ledenvergadering was op donderdag 11 april 2019 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland.                            
Aanvang: 20.00 uur.

Hierbij zijn de volgende obligatienummers uitgeloot:

1 55 116
8 63 121
10 67 139
13 70 145
27 72 154
28 88 157
30 93 169
33 94 173
34 97 181
41 101 185
46 112 192
50 113 198

AGENDA:

1. Opening

2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 17 november 2018. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2019 pag.…)

3.Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018.                                    (Zie de ”Slandenaer” van maart 2019 pag.…)

4. Vaststellen van het financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2018. (Zie de “Slandenaer” van maart 2019 pag.…) De penningmeester zal e.e.a. toelichten.

5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit dhr. P. van Trigt en      dhr. T. Dokter. Dhr. P. van Trigt is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. W. Sluimer. Een reserve lid zal tijdens de vergadering worden benoemd.

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn: Mevr. W. Vos-van der Linden voorzitter deze wordt in functie gekozen, en dhr. A. van Hennik.

Beiden zijn herkiesbaar.

7. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt.

   PAUZE.

8.Vervolg RTM film de “Moordenaar” en filmmateriaal uit onze eigen archieven.

9. Sluiting.

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
LinkedIn 0

Leave a Reply

Close Menu