W. Vos - Van der Linden

W. Vos - Van der Linden

Voorzitter


Nijverheidstraat 15
3214 CL Zuidland,
telefoon 0181-453178

e-mail wilvos46@gmail.com

M.W. van Gijzen

M.W. van Gijzen

Penningmeester / Ledenadministratie

Dr. W. Dreesstraat 9
3214 XE Zuidland
telefoon 0181-451627

e-mail mwvgijzen@gmail.com

K. van Trigt

K. van Trigt

Secretaris


J. de Baanlaan 123
3201 KW Spijkenisse, 
telefoon 0181-452085
 hist.ver.zuytlant@gmail.com

A. van Gijzen - Wolters

A. van Gijzen - Wolters

Knipsels / 2e penningmeester

 
Dr. W. Dreesstraat 31
3214 XG Zuidland
telefoon 0181-451929,

e-mail famsvangijzen@planet.nl

D.A. van der Linde - Den Ouden

D.A. van der Linde - Den Ouden

Knipsels / 2e secretaris

Biertsedijk 7
3212 LB Simonshaven
telefoon 0181-451421

e-mail j.v.d.linde@kpnmail.nl

A. van Hennik

A. van Hennik

Expositie / 2e voorzitter / Archivaris

Dwarsweg 3a
3214 LD Zuidland
telefoon 06-51245565,

e-mail info@avanhennik.nl

H. de Goede

H. de Goede

Technische Zaken


Mr. P.S. Gerbrandystraat 3
3214 XM Zuidland
telefoon 0181-451180

email h.goede47@chello.nl

Nieuwbrief

Onder redactie van D.A. van der Linde-den Ouden en A. van Gijzen-Wolters (eindredactie). 
Ingezonden stukken zijn altijd welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren of in te korten.

Lay-out/vormgeving: J.H. Wolters

Website

Beheer en onderhoud door A.H. Buikstra