Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Jaarverslag 2019

Bestuur:
Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur uit mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter), dhr. K. van Trigt (secretaris), dhr. M.W. van Gijzen (penningmeester/ledenadministratie), dhr. A. van Hennik (archivaris, 2e voorzitter), mevr. D. van der Linde-den Ouden (krantenknipsels, 2e secretaris) en Mevr. A. van Gijzen- Wolters (krantenknipsels, 2e penningmeester). De vacante functie van technische zaken is door dhr. H. de Goede ingevuld. In het jaar 2019 is het bestuur 7 maal bijeen geweest

Ledenvergaderingen:

Ledenvergaderingen:
Er werden dit jaar weer 2 ledenvergaderingen gehouden en wel op 11 april en 23 november, beide in de Welkomkerk zaal 5 aan de Wilhelminastraat te
Zuidland. Zoals gebruikelijk werden op deze vergaderingen de in de nieuwsbrieven gepubliceerde notulen en financiën behandeld. Ook was er in de rondvraag gelegenheid voor opmerkingen en/of vragen.
De voorjaarsvergadering werd bezocht door 39 leden. Er werden 2 films vertoond “Een reis door Poldermodel”een rit over de modelbaan van de R.T.M en de gehele film “Het was De Moordenaar” een film over de R.T.M. De najaarsledenvergadering werd bezocht door 60 leden en 5 niet leden

Blushûs:

Dinsdagmiddag is het “Blushûs” geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. Er worden dan door vrijwilligers werkzaamheden verricht om ons onderkomen steeds meer geschikt te maken voor ons doel zoals het bewaren en opbergen van foto’s, gebruiksvoorwerpen en allerlei zaken die leden en belangstellenden bij ons komen brengen. Op dinsdagmiddag zijn ook de meeste bestuursleden hier bezig met hun werkzaamheden zoals expo; financiën; secretariaat; archivering. Er zijn ook vaak mensen die iets komen brengen of komen vragen. We krijgen ook regelmatig bezoek op andere dagen dan onze vaste dinsdagmiddag zoals bewoners van Bernissesteyn en Hart van Zuidland. We mochten ons ook verheugen op een bezoek van burgemeester van Oosten en een schoolklas van “De Aanwas”

Expositie.
De expositie tijdens de jaarmarkt op 14 september kreeg als thema: “Sport,
Spel en Ontspanning”. Achtentwintig borden lieten met foto’s, krantenknipsels en bijschriften zien dat het er in Zuidland sportief aan toeging en er was tijd voor ontspanning. De expo trok veel belangstelling.
De tentoonstelling werd op 16 oktober herhaald in het Atrium van
Bernissesteijn. Ook hier een succes

Dialect:
Dit jaar is er weer een nieuw dialectboek verschenen onder de naam “Jaantje vertelt”. Verhaaltjes in Zuidlands dialect geschreven door
Mevr. A.H. Bezemer-Lugtenburg. Adriana Herberdina Lugtenburg, roepnaam Jaantje Geboren 20-09-1919 overleden 05-06-2008″

Nieuwsbrieven:
Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie. Enkele leden helpen mee de proefdruk de corrigeren. Meestal heeft de nieuwsbrief wel ongeveer dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden, en een raadfoto. Ook krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje. We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen! De heer J.H. Wolters verzorgt de layout van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers

Bijzondere activiteiten:
Op 4 mei werd de doden herdenking bijgewoond door enkele bestuursleden. De spek met peren maaltijd op 23 november was weer een gezellig gebeuren. Helaas hebben we enkele leden moeten teleurstellen want vol is vol. Ook dit jaar hadden we een bingo tijdens de maaltijd. Na de ledenvergadering nog een verloting.

Website en Facebook:
Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.

Tot slot:
Weer is een jaar voorbij Een jaar waarin we ons wel eens zorgen hebben
gemaakt voor de vervulling van bestuursfuncties. Het vinden van een nieuw bestuurslid gaat heel erg moeizaam. Echter is het ook een jaar waar we met plezier op terugkijken. Ons onderkomen het “Blushûs” wordt door vrijwilligers steeds mooier gemaakt. De nieuwsbrief wordt graag gelezen. Ons archief wordt steeds uitgebreider. De tentoonstellingen werden goed bezocht. Kortom we kunnen tevreden terugzien

Begroting.