Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Jaarverslag 2021
Bestuur:
Gedurende het jaar 2021bestond tot de het bestuur uit mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter),
dhr. K. van Trigt (secretaris), dhr. M.W. van Gijzen (penningmeester/ledenadministratie),
dhr. A. van Hennik (archivaris, 2e voorzitter) mevr. D. van der Linde-den Ouden (krantenknipsels, 2e
secretaris), Mevr. A. van Gijzen- Wolters (krantenknipsels, 2e penningmeester) dhr. H. de Goede, technische zaken.
In het jaar 2021 is het bestuur 5 maal bijeen geweest.

 

Ledenvergaderingen:
Door de coronacrisis konden er ook dit jaar geen ledenvergaderingen plaats vinden. Het bestuur had
wederom besloten de uitnodigingen op dezelfde manier te houden als het vorig jaar. Op de agenda
punten van voorjaarsledenvergadering kon per mail gereageerd worden., er zijn geen op/of
aanmerkingen binnengekomen.
De najaarsledenvergadering
moest ook op het laatste moment
afgezegd worden. De agenda werd geplaatst op de website.

 

Het Blushûs.
Het Blushûs werd vanaf 1 januari tot 11 mei gesloten, vanaf deze datum tot 19 december waren er
wederom verschillende beperkingen van kracht. Op de dinsdagmiddagen waren sommige
bestuursleden aanwezig om hun werkzaamheden voort te zetten. Het brengen van diverse artikelen
ging gelukkig gewoon door. Ook werd er bezoek gebracht door zorginstelling Herbergier
Hellevoetsluis, er werd ook een rondleiding verzorgd voor Assurantiekantoor Keizerwaard. Vanaf 19
december werd door de overheid weer besloten dat alle culturele instellingen de deur moesten
sluiten. De wens om een traplift te monteren kon, mede door giften, gerealiseerd worden. Zo kunnen
ook bezoekers die minder mobiel zijn de bovenverdieping bereiken.

 

Expositie.
De expositie 75 jaar bevrijding konden we alsnog houden op 27 oktober in de Welkomkerk.

 

Nieuwsbrieven:
Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie.
Enkele leden helpen mee de proefdruk de corrigeren. Meestal heeft de nieuwsbrief wel ongeveer
dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden en een raadfoto. Ook
krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle
aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje.
We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen!
De heer J.H. Wolters verzorgt de lay-out van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij
geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers.

 

Bijzondere activiteiten:
Op 4 mei heeft de voorzitter een bloemstuk gelegd bij het monument aan de Kerkstraat.
Op 11 september hielden we een open dag in het kader van de Open Monumenten Dag.

 

Website en Facebook:
Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.
Tot slot:
Afgelopen jaar 2021 was weer een bijzonder jaar. Er waren nog steeds beperkingen van kracht
vanwege de nog steeds heersende Corona pandemie.
Aldus vastgesteld op donderdag 21 april 2022.
Voorzitter mevr. W. Vos-van der Linden Secretaris dhr. K. van Trigt