Hier alle verhalen met betrekking tot Zuidland in de 20 eeuw (behalve de Tweede wereldoorlog en watersnood die een eigen hoofdstuk hebben.)

BLOG

Geschiedenis 20e eeuw Algemeen

DE BEWAARSCHOOL

DE BEWAARSCHOOL

Geschreven door Piet Buis en eerst gepubliceerd in Nieuwsbrief 32 en 33 (2000). Als jongen vond ik het een vreemde naam: “de bewaarschool”. Wat werd er dan bewaard? Je kende de pootaardappelenbewaarplaats aan de Molendijk, waarin ‘s winters de pootaardappels van de...

Lees meer
WILLEM VAN DER WAL: DORPSKAPPER

WILLEM VAN DER WAL: DORPSKAPPER

Op de vloer ligt grijs zeil dat betere dagen moet hebben gekend. Hier en daar zijn scheuren met kleine spijkertjes gerepareerd, vooral op de plaats waar de kapper al sinds mensenheugenis naast zijn kappersstoel staat. De wanden zijn ooit verfraaid met...

Lees meer
VLAS

VLAS

De Historische Vereniging Zuytlant heeft mij verzocht iets te vertellen over vlas, vlasbewerking en toepassingen hiervan.Aangezien ik het erg belangrijk vind dat dit voor het nageslacht bewaard blijft, hoewel ik dit nog nooit gedaan heb,...

Lees meer
WINKELWANDELING

WINKELWANDELING

Wat zegt bovenstaande titel u? Waarschijnlijk niet zoveel, maar we gaan u een nadere verklaring geven. Enkele jaren geleden ontstond binnen het bestuur van de Historische Vereniging Zuytlant het idee om een soort overzicht te maken van het winkel- en...

Lees meer
BRANDEND SLAND

BRANDEND SLAND

De geschiedenis van ons land werd door de geschiedschrijvers tot heden beschreven van oorlog tot oorlog. Oorlogen waren in ons kleine landje gebeurtenissen , die de bevolking geweldig deden opschrikken omdat ze diep ingrepen in het leven van de burgers en omdat...

Lees meer
HERINNERING BIJ DE AANLEG VAN DE WATERLEIDING

HERINNERING BIJ DE AANLEG VAN DE WATERLEIDING

Er is in de loop der jaren al dikwijls aandacht besteed aan het begrip water. Wij leven hier in ons land voor het grootste gedeelte onder de zeespiegel en ook Zuidland ligt onder dat niveau en als er geen dijken zouden zijn, hadden wij geen mogelijkheid...

Lees meer
MAN EN PAARD NOEMEN

MAN EN PAARD NOEMEN

In een nostalgische bui besloot ik maar eens letterlijk te doen wat in de bovengenoemde uitdrukking figuurlijk bedoeld is. Even verderop in dit artikel volgen dan de namen van de mannen en de paarden en u bemerkt daarbij, dat de nostalgie...

Lees meer
VEERTIEN-ACHTTIEN

VEERTIEN-ACHTTIEN

Als de Slandenaren, die de eerste wereldoorlog hebben meegemaakt over die oorlog spraken, hadden zij het steevast over “den oorlog van veertien-achttien”.Als je als heel kleine jongen bij gesprekken over “veertien-achttien” aanwezig was, hoorde je soms...

Lees meer