Voorjaarsvergadering 13 april 2023

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 april 2023 in het Blushûs Willemstraat 3a . Aanvang 20.00 uur.      Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 20 november 2022. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2023). 3. Vaststellen van de notulen van de 2e najaarsledenvergadering van zaterdag 20 november […]

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 april 2023 in het Blushûs Willemstraat 3a . Aanvang 20.00 uur.

     Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 20 november 2022. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2023).

3. Vaststellen van de notulen van de 2e najaarsledenvergadering van zaterdag 20 november 2022. (Zie de “Slandenaer” van maart 2023).

4. Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2023).

5. Vaststellen van het financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2022. (Zie de “Slandenaer” van maart 2023).

6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de dhr. N. Vedder en mevr. J. Remmers van Seventer, dhr. N. Vedder is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door mevr. R. van der Graaf-Klad. Een reserve lid zal tijdens de vergadering worden benoemd.

7.. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn: Mevr. A. van Gijzen-Wolters en Dhr. K. van Trigt beide zijn herkiesbaar.

8. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.

Pauze.

Presentatie, dit wordt nog ingevuld.

9. Sluiting van de vergadering.