Ledenvergadering 26 april 2024

Ledenvergadering 26 april 2024

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 2024 inhet Blushûs Willemstraat 3a. Aanvang 20.00 uur.Agenda: Opening. Vaststellen van de notulen van de Algemene ledenvergadering van donderdag13 april 2023. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2024...
Voorjaarsvergadering 13 april 2023

Voorjaarsvergadering 13 april 2023

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 april 2023 in het Blushûs Willemstraat 3a . Aanvang 20.00 uur.      Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 20 november 2022. (Zie...